MAXIEM – wodą można ciąć wszystko

Idea kryjąca się za chęcią poszerzania perspektyw rozwojowych oraz rozszerzeniem zakresu usług towarzyszących procesom produkcyjnym zdeterminowała zakup maszyny typu Waterjet (cięcie strumieniem wody).

Technologia ta pozwala zaspokoić Państwa potrzeby w zakresie cięcia płaskich elementów ze wszystkich materiałów takich jak stal, plastik, szkło, ceramika, kamień, drewno, kompozyty itd. bezpośrednio z plików CAD i DXF. Materiały ultratwarde, odbłyskowe czy kruche nie stanowią dla nas żadnego problemu. Zakupiona maszyna z opcją „terrain follower„ umożliwia cięcie materiałów o nierównomiernych powierzchniach.

Cięcie przy pomocy urządzenia Waterjet pozwala zaoszczędzić czas operacyjny, zredukować zużycie materiału oraz wyeliminować błędy innych technologii (hartowanie powierzchni ciętej, deformacja kształtów, wpływ temperatury cięcia na materiał.kształtów, wpływ temperatury cięcia na materiał.

Untitled-1