Instalacja nowej 5-osiowej maszyny DMU50  firmy DECKEL MAHO z oprogramowaniem HEINDENHAIN  iTNC 530 . Centrum frezerskie wyposażone w bezprzewodowa sondę pomiarowa detalu 3D oraz sonde pomiarowa narzędzia TT